Học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực là học bổng nhằm hỗ trợ cho cán
bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh khó khăn, học tập khá, hoạt động tích cực. Nội dung
học bổng và công tác làm hồ sơ học bổng như sau:
I. NỘI DUNG HỌC BỔNG
1. Tên học bổng :
– Học bổng “NGUYỄN ĐIỀN – BÙI MINH TRỰC”
2. Đơn vị chủ quản:
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
3. Đối tượng:
– Cán bộ Đoàn – Hội từ cấp độ chi đoàn – chi hội, các CLB – Đội – Nhóm
trở lên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang theo học các lớp
thuộc hệ Đại học chính quy và hệ Cao đẳng năm học 2017 – 2018.
4. Tiêu chuẩn:
– Hoàn cảnh gia đình khó khăn (vùng sâu, vùng xa, có sổ hộ nghèo, đông
anh chị em…)
– Điểm trung bình học kì I năm học 2017 – 2018 đạt từ 6.5 trở lên.
– Điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 từ 70 điểm trở lên (đối với sinh
viên khóa 2014 trở về trước).
– Có nhiều nỗ lực, vượt khó trong học tập.
– Tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn – Hội tổ chức.

5. Thời gian:
– Thời gian trao: 19h00 ngày 25 tháng 03 năm 2018 (đêm hội văn hóa
chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).
– Hạn chót nộp hồ sơ : 16h00 thứ sáu, ngày 16 tháng 03 năm 2018.
– Địa điểm nộp: Văn phòng Đoàn trường tại 2 cơ sở:
+ Cơ sở 1 (Nguyễn Văn Cừ): gặp chị Mỹ Lan.
+ Cơ sở 2 ( Thủ Đức – Dĩ An): gặp anh Tấn Phát.

II. CÔNG TÁC LÀM HỒ SƠ HỌC BỔNG
 Hồ sơ học bổng bao gồm:
– Đơn xin học bổng (tải mẫu trên web: doantn.hcmus.edu.vn mục Hỗ trợ
Sinh viên) có nhận xét của Ban chấp hành Đoàn cơ sở hoặc Liên chi hội
hoặc Ban chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm (đảm bảo đầy đủ các thông tin:
điện thoại liên lạc của bản thân, tình hình kinh tế của gia đình và quá
trình phấn đấu của bản thân).
– Bảng điểm học kì I năm học 2017 – 2018 có xác nhận của trường.
– Bảng điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 có xác nhận của phòng công
tác sinh viên.
– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có).

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội thông báo
rộng rãi cho cán bộ Đoàn – Hội trong khoa biết thông tin.

Mẫu và thông tin chi tiết  https://tinyurl.com/hocbongdhvh2018

CHIA SẺ