[NVC] – Kết quả mượn phòng ngày 22/02/2016

0
1978
STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG THỜI GIAN PHÒNG GHI CHÚ LIÊN LẠC
1 Sinh hoạt CLB CLB Học thuật khoa SH-CNSH 50 Thứ 3
23/02/2016
17h30 – 20h30
F.111 Nguyễn Trịnh Thiên Kim
2 Cuộc thi Lật trang sử vàng Đoàn Khoa Toán học, Đoàn Khoa Địa chất 100 Thứ 7
05/03/2016
10h00 – 13h00
E.403 Trần Thị Xuân Tánh
3 Giao ban cơ sở Đoàn Đoàn trường 20 Thứ 2
22/02/2016
11h30 – 13h00
F202

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

CHIA SẺ