Thông báo v/v nhận kết quả đăng ký sử dụng phòng cơ sở Nguyễn Văn Cừ

0
1966

Chào các bạn

Từ năm học 2016 – 2017, kết quả đăng ký sử dụng phòng cơ sở Nguyễn Văn Cừ được cập nhật tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P-vQqtrkz6eGFowc1BpMkHP9rba1Re2xo5tC5JpdPQs/edit#gid=221053037

Trân trọng,

Mỹ Lan.

}

CHIA SẺ