[NVC] – Kết quả mượn phòng ngày 03/03/2016

0
1355

Lưu ý khi sử dụng phòng:
1. Tuyệt đối không dán băng keo lên bảng.
2. Sau khi kết thúc phải sắp xếp lại bàn ghế trong phòng học ngay ngắn như cũ. Tuyệt đối không đem bàn ghế ra ngoài phòng nếu không sử dụng.
3. Giữ trật tự, vệ sinh và điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để không làm ảnh hưởng đến các phòng học gần kề.
4. Trả phòng đúng thời gian đăng ký sử dụng.
5. Trong trường hợp không sử dụng phòng theo thời gian đăng ký, vui lòng thông báo cho Tổ Giảng đường biết qua các số điện thoại sau:
– Tổ giảng đường: (08) 38397645.
– Lê Vĩnh Cương: 0944.678.828
– Phan Anh Tuấn: 0972.985.372 (thứ 7 & CN)
6. Trường hợp cơ sở Đoàn – Hội/ Chi Đoàn – chi Hội nào bị phản ánh bất cứ vấn đề nào nêu trên thì sẽ không được giải quyết sử dụng phòng cho những lần mượn tiếp theo.
7. Phông Đại hội Chi đoàn, Chi hội liên hệ đăng ký mượn tại Văn phòng đoàn trong giờ hành chính.
8. Kết quả đăng ký: Kết quả “Không có phòng”: vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Đoàn để được giải quyết. KHÔNG GIẢI QUYẾT các vấn đề khác ngoài việc đăng ký sử dụng phòng. HỦY PHÒNG vui lòng thông báo trước ít nhất 1 ngày.
STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG THỜI GIAN PHÒNG GHI CHÚ
1 Họp đội thi vòng bán kết
Cuộc thi chấn động Pangaea
Đoàn khoa – liên chi hội
khoa Địa chất
50 Thứ 4
09/03/2016
17h30 – 20h00
F.111
2 Vòng loại
cuộc thi học thuật E-Labs
Đoàn khoa ĐTVT 80 Chủ nhật
20/03/2016
14h00 – 17h00
Liên hệ thầy Cương tại Tổ giảng đường dãy F

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

CHIA SẺ