Trang Chủ Tags Địa chất

Tag: Địa chất

[ĐỊA CHẤT] – CHUNG KẾT BẢN LĨNH SINH VIÊN ĐỊA CHẤT...

Trải qua 2 vòng thi chúng ta đã chọn ra được 5 đề tài xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết cuộc thi...

[ĐỊA CHẤT] – KẾT QUẢ HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ...

Học bổng thắp sáng ước mơ là một nguồn học bổng thường xuyên và định kì của khoa Địa chất được trao tặng trong...

[ĐỊA CHẤT] – LOGO KHOA

Nếu các bạn không biết thì đó giờ Khoa Địa chất chúng ta vẫn chưa có 1 logo Chính giành riêng cho Khoa mình,...

[ĐỊA CHẤT] – HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ NĂM 2016

THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ ******* Học bổng thắp sáng ước mơ là một nguồn học bổng thường xuyên và định kì của khoa...