TẬP THỂ LÀM THEO LỜI BÁC & THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC TIÊU BIỂU CẤP TRƯỜNG NĂM 2015

0
1482

THÔNG BÁO

V/v kết quả bình chọn danh hiệu

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu”

và “Tập thể làm theo lời Bác tiêu biểu” cấp trường năm 2015

————-

Căn cứ vào Quyết định số 35-QĐ/ĐTN về việc tiêu chuẩn xét chọn danh hiêu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu” và “Tập thể làm theo lời Bác tiêu biểu” và đề cử danh hiệu của các Đoàn cơ sở, dựa trên kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn vào ngày 17/03/2015, Ban thường vụ Đoàn trường thông tin các cơ sở danh sách các Đoàn viên – thanh niên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu” và “Tập thể làm theo lời Bác tiêu biểu” cấp trường năm 2015, cụ thể như sau:

  1. THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC TIÊU BIỂU

STT

LĨNH VỰC

HỌ VÀ TÊN

1

CÁN BỘ ĐOÀN

TRẦN PHƯƠNG DUYNguyên Ủy viên BCH Đoàn trườngNguyên Bí thư Đoàn khoa Địa chất
2

CÁN BỘ HỘI

NGUYỄN LÊ ĐẠI PHÚCNguyên Liên chi hội trưởngLiên chi hội Sinh học – Công nghệ Sinh học
3

HỌC TẬP – SÁNG TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÀM NGUYỄN TRỌNG NHÂNThủ khoa tốt nghiệp khóa 2011 – 2015Công dân trẻ tiêu biểu năm 2015
4

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VĂN NGHỆ – THỂ DỤC THỂ THAO

NGUYỄN PHỤC ĐẠI TÍNHuy chương bạc giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á 2013Huy chương đồng giải Điền kinh ĐBSCL năm 2015
5

HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

TRẦN DŨNG HÀNguyên LCH trưởng LCH khoa Khoa học Vật liệu
6

VƯỢT KHÓ

UNG NHO HÓAChi hội trưởng Chi hội 14VLH1
7

HOẠT ĐỘNG

HỘI NHẬP

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆUChủ nhiệm CLB Anh văn (BEE Club)
8 ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN NGUYỄN THỊ KIM XUYẾNChi ủy viên Chi bộ Sinh viên 1Nguyên Ủy viên Thường vụ Đoàn khoa Môi trường
9

GIẢNG VIÊN

Ths. PHẠM VĂN VIỆTBí thư Chi đoàn Cán bộ trẻ khoa Khoa học Vật liệuNhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành năm 2015
10

CÁN BỘ TẠI CÁC PHÒNG BAN

Ths. ĐỖ THỊ THANH HÀCán bộ Ban đảm bảo chất lượng – Hệ thống thông tinCán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG – HCM năm 2015
11

HỌC SINH TIÊU BIỂU

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNHNguyên Ủy viên BCH Đoàn trường PTNKHọc sinh 3 tích cực cấp Thành năm 2015
12

THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TIÊU BIỂU

LÊ YÊN THANHGương mặt trẻ Việt Nam năm 2015Giải Nhì Nhân tài đất Việt năm 2015

 

  1. TẬP THỂ LÀM THEO LỜI BÁC TIÊU BIỂU

Tập thể Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

 

Các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu sẽ được tuyên dương trong Chương trình Đêm hội văn hóa, chủ đề “Khi tôi 20” diễn ra vào lúc 18g00 ngày 26/3/2016 (thứ 7) tại sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, các cá nhân, tập thể được tuyên dương vui lòng có mặt để điểm danh vào lúc 17g30.

  Nơi nhận:

– Cơ sở Đoàn (thông báo);

– Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 Trần Vũ

 

Thông báo kết quả bình chọn danh hiệu Tập thể & Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu cấp trường 2015

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

CHIA SẺ