Thông báo v/v nhận kết quả đăng ký rút hồ sơ Đoàn

0
3829

Chào các bạn

Từ năm học 2016 – 2017, kết quả đăng ký rút hồ sơ Đoàn được cập nhật tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18LrAsocqwP8ulrxTLHK127qQFIyahiYqY
FnWZBsZRUg/edit#gid=0

Trân trọng,

Mỹ Lan.

CHIA SẺ