Với nhiều đề tài tiến vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 – Năm 2023
Chúc mừng 12 đề tài xuất sắc nhất đã được vào vòng chung kết, cụ thể:
– Lĩnh vực Công nghệ Thông tin: 05 đề tài;
– Lĩnh vực Sinh học: 04 đề tài;
– Lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm: 01 đề tài;
– Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ: 01 đề tài;
– Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 01 đề tài.
️Một lần nữa, xin trân trọng chúc mừng các tác giả đã xuất sắc có đề tài tham gia vòng chung kết của giải thưởng năm nay.️
CHIA SẺ