CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020

0
59

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020

(Kèm theo chương trình 05- CTr/ĐTN ngày 20/8/2019)

Văn bản đính kèm.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHIA SẺ