Nhằm hiểu thêm về nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của các bạn Đoàn viên ưu tú, Cán bộ Đoàn – Hội các cấp, Sinh viên 5 tốt, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Anh chị Đoàn viên Cán bộ Trẻ về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Ban Tổ chức xây dựng Đoàn mong muốn nhận được sự phản hồi khảo sát:

CHIA SẺ