Công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2022 – 2024

0
1148

Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024, Ban Thường vụ Đoàn Trường triển khai Cuộc thi Thiết kế biểu trưng Đại hội Đoàn Trường từ tháng 11/2021 đến tháng 02/2022. Vượt qua 15 tác phẩm của 07 tác giả và 01 nhóm tác giả, tác phẩm của nhóm tác giả Bùi Thị Dung (MSSV: 20127472), Nguyễn Đình Hiếu Nhân (MSSV: 20140322), Nguyễn Minh Quang (MSSV: 21125060) đã được chọn làm biểu trưng chính thức cho Đại hội.

Biểu trưng chính thức (phối dọc) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2022 – 2024

Biểu trưng chính thức (phối ngang) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2022 – 2024

Biểu trưng có màu sắc chủ đạo là màu của huy hiệu Đoàn, gồm đỏ và xanh lá, thể hiệu sự trẻ trung, năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Số XI (La Mã) thể hiện rõ số lần tổ chức Đại hội Đoàn Trường được cách điệu thành hình tượng cánh chim đang vút bay thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời là hình ảnh của chiếc máy bay chuyên chở tri thức khoa học và công nghệ. Số XI tạo thành bệ đỡ vững chắc, thể hiện hình ảnh của tổ chức Đoàn luôn là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Mắt của cánh chim là biểu tượng nguyên tử, vừa là hình ảnh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, vừa soi sáng cho Đoàn viên, thanh niên vững bước trên con đường phía trước.

Tổng thể biểu trưng là khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới.

Biểu trưng sẽ được đăng tải chính thức trên trang điện tử Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, trang cộng đồng Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và trang cộng đồng Công dân trẻ Khoa học Tự nhiên từ ngày 16/02/2021.

Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn sử dụng biểu trưng trên đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật (thông số màu sắc) đưa vào thiết kế các ấn phẩm trong công tác tuyên truyền phục vụ cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tải biểu trưng tại: https://bit.ly/bieutrungDHXI

BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG

CHIA SẺ