[ĐịaChất]-[Tập huấn sinh viên làm công tác Đoàn 2018]

[Tập huấn cho sinh viên làm công tác Đoàn của Khoa]
– Thời gian: 17H00 ngày 8/12/2018
– Địa điểm: Trường ĐH KHTN, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
– Nội dung tập huấn:
+ Xây dựng hình ảnh Cán bộ Đoàn – Khoa Địa chất ((Anh Trần Quốc Đạt – Nguyên Bí thư Đoàn khoa khóa 2011) <3 <3 😮 😮
+ Tư duy sáng tạo trong việc thực hiện một hoạt động (Anh Trần Phương Duy – Nguyên Bí thư Đoàn khoa khóa 2012) <3 <3 😮 😮
+ Văn hóa gửi mail, cách lên một kế hoạch hoạt động ( Anh Trần Kim Phẳng – Nguyên Bí thư Đoàn khoa khóa 2013) <3 <3 😮 😮
+ Chương trình Rèn luyện Đoàn viên và SAM (Anh Huỳnh Hoàng Hải – Nguyên Bí thư Đoàn khoa khóa 2015) <3 <3 😮 😮
<3 <3 <3