Home Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học [Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 30 – Những điểm nổi bật của Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ sinh học qua các thời kỳ 1996 – 2022

[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 30 – Những điểm nổi bật của Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ sinh học qua các thời kỳ 1996 – 2022

0

Nhằm chào đón các thành viên mới K22, cùng điểm qua một số thành tích nổi bật của tập thể và cá nhân các thành viên Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học qua các thời kỳ 1996-2022.

Thành tựu của tập thể Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2019 – 2022, giai đoạn 2020 – 2021 và nhiệm kỳ 2019 – 2022, giai đoạn 2021 – 2022.

Đ/c Trịnh Đông Nghi – UV Ban Thường vụ, Phó Ban Tuyên giáo Đoàn trường. Nguyên Bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Phan Vũ Quang Thái – UV Ban Thường vụ, Phó Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn trường. Bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Vương Nguyễn Minh Hoà – UV Ban Chấp hành, TV Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn trường. Phó bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Trần Minh Huy – Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Lê Phương – Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Nguyễn Phạm Gia Hân – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Trần Bảo Trang – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học. Phó Chủ nhiệm CLB Bee Club.

Các thành viên Ban Truyền thông Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Và còn nhiều các anh chị đã và đang công tác tại các cấp Đảng bộ, cấp bộ Đoàn.