[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 30 – Những điểm nổi bật của Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ sinh học qua các thời kỳ 1996 – 2022

0
107

Nhằm chào đón các thành viên mới K22, cùng điểm qua một số thành tích nổi bật của tập thể và cá nhân các thành viên Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học qua các thời kỳ 1996-2022.

Thành tựu của tập thể Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2019 – 2022, giai đoạn 2020 – 2021 và nhiệm kỳ 2019 – 2022, giai đoạn 2021 – 2022.

Đ/c Trịnh Đông Nghi – UV Ban Thường vụ, Phó Ban Tuyên giáo Đoàn trường. Nguyên Bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Phan Vũ Quang Thái – UV Ban Thường vụ, Phó Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn trường. Bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Vương Nguyễn Minh Hoà – UV Ban Chấp hành, TV Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn trường. Phó bí thư Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Trần Minh Huy – Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Lê Phương – Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Nguyễn Phạm Gia Hân – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đ/c Trần Bảo Trang – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học. Phó Chủ nhiệm CLB Bee Club.

Các thành viên Ban Truyền thông Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Và còn nhiều các anh chị đã và đang công tác tại các cấp Đảng bộ, cấp bộ Đoàn.

 

CHIA SẺ