Học bổng đầu năm học SAC và học bổng khởi đầu thành công của Unilever

0
3760

Đoàn trường triển khai các loại học bổng đầu năm học và học bổng của Unilever cho sinh viên trường.

***** Các loại học bổng hỗ trợ sinh viên đầu năm học của SAC

I.Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 
1/ Số lượng: 237 suất (trị giá: 2.000.000 – 13.800.000 đồng/suất/năm học)
2/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM năm học 2018 – 2019 và đang theo học vào trường trúng tuyển.
– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).
– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
– Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.
– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018.
II.Học bổng cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:
1/ Số lượng: Không hạn chế (trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học, học bổng bảo trợ đến khi ra trường)
2/ Đối tượng – tiểu chuẩn
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường đại học trên địa bàn TP.HCM năm học 2018 – 2019 và đang theo học vào trường trúng tuyển.
– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).
– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018.
– Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

Link thông báo: http://news.sacus.vn/hoc-bong-dau-nam-hoc-2018-2019-danh-cho-tan-sinh-vien-cua-sac.html

————————————————————————————-

***** Học bổng Unilever khởi đầu thành công:

1. Số lượng: 100 suất
Trị giá: 3.000.000 đồng/suất
2. Đối tượng – tiêu chuẩn
Đối tượng: Học sinh, Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và đang học tập tại các trường Trung học phổ thông, Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019.
Tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên: Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).
– Sinh viên năm 2 trở lên: Có điểm trung bình năm học 2017 – 2018 đạt từ 7.0 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế), 2.5 điểm trở lên (đối với các trường đào theo tín chỉ).
– Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.
– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018.

Link thông báo: http://news.sacus.vn/hoc-bong-unilever-khoi-dau-thanh-cong-nam-2018.html

CHIA SẺ