Kết quả 6 bài lý luận chính trị năm học 2015 – 2016 và năm học 2016 – 2017

0
5711

Đoàn trường thông tin với các bạn kết quả 6 bài lý luận chính trị năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017.

Kết quả đạt giấy chứng nhận: Danh sach dat 6 bai 2015 – 2017
Danh sách tham gia lớp học các năm (nhiều sheet): Danh sach hoc 2014 – 2017

Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong tháng 5/2017. Đoàn trường sẽ có thông tin cụ thể để Đoàn viên nhận giấy chứng nhận.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận:

+ Đối với Đoàn viên khóa 2016 trở về sau:
– Đã tham gia lớp học 6 bài lý luận chính trị do Đoàn trường tổ chức trong năm (không vi phạm nội quy).
– Làm bài thi với kết quả trên 50% điểm số.

+ Đối với Đoàn viên khóa 2015 trở về trước:
– Đã tham gia (không vi phạm nội quy) lớp học 6 bài lý luận chính trị do Đoàn trường tổ chức từ năm 2012 trở lại đây (có tên trong danh sách tham gia lớp học được công bố)
– Làm bài thi với kết quả trên 50% điểm số.

Sinh viên nếu đảm bảo có đi học và hoàn thành bài thu hoạch nhưng không có tên trong danh sách thì gửi mail trực tiếp về Ban TCXD Đoàn trường để kiểm tra và cập nhật với cú pháp:

– Tiêu đề mail: Thắc mắc 6 bài Lý luận chính trị
– Nội dung mail
+ Họ tên:
+ MSSV
Thời gian tham gia lớp học: 
Nội dung thắc mắc:

Sau ngày 19/4/2017 Ban TCXD Đoàn trường sẽ không tiếp nhận các khiếu nại, thắc mắc của các bạn Đoàn viên.

CHIA SẺ