KẾT QUẢ VÒNG LOẠI PHẦN THI ĐỒNG ĐỘI Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”

0
1211

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI PHẦN THI ĐỒNG ĐỘI

Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”

Lần X – Năm 2019

———-

Căn cứ vào kết quả thi vòng loại đồng đội của Hội thi vào ngày 09-10/3/2019 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, căn cứ vào Thể lệ Hội thi. Đoàn trường thông báo về Kết quả vòng loại Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” lần X – Năm 2019 như sau:

  1. Số lượng tham gia: 97 đội thi, 485 sinh viên.
  2. Kết quả Vòng loại: (danh sách đính kèm)

Căn cứ và Thể lệ Hội thi, Đoàn trường thông báo 27 đội vào Vòng 2 Hội thi Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” lần X – Năm 2019 bao gồm:

LQ01 SH07 HH08
LQ02 SH10 CT01
LQ04 SH11 CT04
LQ05 TT01 DC01
LQ11 VK02 MT02
LQ14 VK08 DT02
LQ16 VK10 DT05
SH02 VK12 VL02
SH03 HH02 VL03
  1. Thời gian thi vòng 2 – Hành trình thực tế: 7g00 – 13g00 ngày 17/3/2019 (chủ nhật).
  2. Địa điểm: Khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
  3. Thể lệ vòng 2: Đình kèm tại thông báo tiếp theo.

Đoàn trường thông tin kết quả đến các đội thi, mọi thắc mắc liên quan kết quả thi vui lòng phản hồi về email tuyengiaokhtn@gmail.com trước 15g00 ngày 11/3/2019. Các đội vào vòng 2 vui lòng sắp xếp thời gian, công việc để tham gia phần thi đúng giờ, địa điểm như thông báo.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

CHIA SẺ