[Khoa học và Công nghệ Vật liệu]_[Địa Chất]_[Run for Dreams 2018]

THÁNG THANH NIÊN 2018
ĐƯỜNG CHẠY GÂY QUỸ “RUN FOR DREAMS”
Tháng 3 không chỉ có Valentine Trắng….
Tháng 3 không chỉ có cặp sách đến trường…
Tháng 3 còn có “Run for Dreams 2018” – Đường chạy gây quỹ do Đoàn khoa KH&CNVL kết hợp cùng Đoàn khoa Địa chất!! <3
Còn do dự gì nữa?
*Làm sao để hòa mình cùng hoạt động ý nghĩa này đây? Có 02 cách nè:
☢️ Đến ngay bàn đăng kí tại hành lang E – D cơ sở Linh Trung đăng kí hoặc đăng kí Online tại link.
☢️ Mua vé số gây quỹ tại các lớp hoặc tại bàn đăng kí!
Link đăng kí:https://tinyurl.com/runfordreams
Cùng chờ đợi các thông tin tiếp theo từ BTC hoạt động nhé.
#RfD2018 #TTN #KVLvĐCH