Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên đóng góp Dự thảo sửa đổi Luật thanh niên

0
1801

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn-Hội trong việc tham gia xây dựng chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến Thanh niên và công tác Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng chuyên mục lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.
Tham gia chuyên mục các bạn đoàn viên, thanh niên có thể đóng góp ý kiến với các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Luật Thanh niên nhằm góp phần thể hiện và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình.

Hãy là sinh viên, thanh niên có trách nhiệm trong đóng góp các dự thảo luật chung.
Đường dẫn góp ý: https://goo.gl/QCXzuX
Đường dẫn tài liệu tham khảo phục vụ công tác lấy ý kiến góp ý: https:goo.gl/SEgjbH

CHIA SẺ