Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 44-KH/ĐTN ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc tổ chức đại hội đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến tất cả các bạn đoàn viên đang sinh hoạt đoàn tại Trường về việc giới thiệu, đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024, cụ thể như sau:

 1. Các chi Đoàn tiến hành họp đề cử, ứng cử các bạn đoàn viên đủ tiêu chuẩn vào danh sách ứng cử viên bầu Ban Chấp hành Đoàn trường.
 2. Bí thư chi Đoàn lập danh sách và nộp về BCH Đoàn trường hạn chót ngày 15/6/2022 (thứ Tư).

Tiêu chuẩn ứng cử viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Tiêu chuẩn chung:
 • Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành và kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, Đoàn kết nội bộ; có lối sống trung thực, lành mạnh, không cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, có tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cán bộ, Đoàn viên – Thanh niên.
 • Có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của Ban Chấp hành và khả năng tổ chức thực hiện, làm việc có hiệu quả, phương pháp công tác khoa học, hiểu được tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên.
 • Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; được đoàn viên thanh niên tín nhiệm.
 • Tiêu chuẩn cụ thể:
 • Đối với cán bộ, giảng viên: tốt nghiệp đại học, trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên, kết quả lao động được xếp loại lao động tiên tiến trở lên, là Đảng viên hoặc Đoàn viên ưu tú có khả năng phát triển Đảng.
 • Đối với sinh viên từ năm hai trở lên: hoàn thành 4 bài lý luận chính trị, điểm trung bình tích lũy từ 6.5 trở lên. Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên.
 • Đối với sinh viên năm nhất: là Đoàn viên tiêu biểu trong việc tham gia hoạt động và có tham gia chương trình đào tạo cán bộ nguồn hoặc tham gia cuộc thi Đi tìm thủ lĩnh do Đoàn trường tổ chức.
 • Đối với học sinh Phổ thông năng khiếu: có kết quả học tập giỏi trở lên, xếp loại hạnh kiểm Tốt.

Tất cả các ứng cử viên đề cử hoặc ứng cử phải được xác nhận của Chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa hoặc Chi ủy nơi đang công tác.

BCH Đoàn trường sẽ tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành xét chọn và công bố sanh sách ứng cử viên chính thức vào ngày 07/7/2022.

 

CHIA SẺ