Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt và hoạt động tích cực, BTK Hội sinh viên trường quyết định trao các suất học bổng Bạn giúp bạn năm học 2016 – 2017 cho các bạn sinh viên với điều kiện như sau:

 1. Đối tượng: Tất cả sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang còn theo học các lớp thuộc hệ Đại học chính quy và Cao đẳng năm học 2016 – 2017.
 2. Giá trị học bổng:
 • Số lượng suất: 15 suất
 • Giá trị: 2.000.000 đồng/suất
 1. Điều kiện học bổng:
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 từ 6.5 trở lên, không nợ môn.
 • Điểm rèn luyện năm học 2015 – 2016 từ 70 điểm trở lên (không bắt buộc đối với sinh viên năm nhất).
 • Có hoàn cảnh khó khăn (vùng sâu, vùng xa, xóa đói giảm nghèo, đông anh chị em).
 • Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, các hoạt động xã hội (có giấy xác nhận).
 • Có nhiều nỗ lực, vượt khó trong học tập.
 • Ưu tiên cho các trường hợp là sinh viên dân tộc, sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chưa nhận được bất kỳ học bổng xã hội nào khác.
 1. Hồ sơ học bổng bao gồm:
 • Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 có xác nhận của phòng Đào tạo.
 • Bảng điểm rèn luyện năm học 2015 – 2016 có xác nhận của phòng Công tác sinh viên (không bắt buộc đối với sinh viên năm nhất)
 • Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (nếu có)
 • Photo giấy chứng nhận, giấy khen trong hoạt động (nếu có)
 • Đơn xin học bổng (tự viết) trình bày hoàn cảnh của cá nhân, phải có xác nhận và nhận xét của Chi Hội trưởng, Ban chủ nhiệm/ Ban Điều hành CLB – Đội – Nhóm (đối với khoa Công nghệ thông tin) hoặc Liên chi Hội.
 • Trong đơn đảm bảo đầy đủ các thông tin: số điện thoại liên lạc của bản thân, tình hình kinh tế của gia đình, quá trình phấn đấu của bản thân và liệt kê các học bổng đã nhận được trong năm học.
 1. Thời gian, địa điểm:
 • Hạn chót nộp hồ sơ:
 • tại văn phòng Đoàn Thủ Đức: 15h00, ngày 17/3/2017 (thứ 6)
 • tại văn phòng Đoàn Nguyễn Văn Cừ: 17h00, ngày 17/3/2017 (thứ 6)
 • Thời gian trao học bổng: 18h00 ngày 24/3/2017 (Thứ 6) trong Đêm Hội văn hóa tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
 1. Quy trình nộp hồ sơ:
 • Hồ sơ gửi về BCH Chi hội, trường hợp không có BCH Chi hội thì gửi trực tiếp về BCH Liên chi Hội.
 • BCH Liên chi Hội lọc, tổng hợp hồ sơ và danh sách từ Chi hội theo thứ tự ưu tiên và gửi về văn phòng Đoàn cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên 2 cơ sở hoặc trên trang web doantn.hcmus.edu.vn hoặc đ/c Lê Tấn Lực – Chánh văn phòng Hội sinh viên trường (SĐT 01648767932).

CHIA SẺ