Thông tin kết quả lớp Đối tượng Đoàn ngày 25/02 và thông tin lớp bổ sung

0
3257
Dựa trên kết quả lớp Bồi dưỡng nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường thông tin các bạn về kết quả lớp học, chương trình gặp gỡ với Ban thường vụ Đoàn trường và lớp Đối tượng Đoàn bổ sung với thông tin cụ thể như sau:
Danh sách kết quả: Ket qua Doi tuong Doan 25.02
1. Chương trình gặp gỡ giữa Ban thường vụ Đoàn trường với các bạn Thanh niên hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
Thời gian: 17h30 ngày 08/3/2017 (thứ Tư)
Địa điểm (dự kiến): Hội trường I, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Thành phần:
  • Ban thường vụ Đoàn trường.
  • Thanh niên hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về tổ chức Đoàn. (kết quả từ 5đ trở lên)
  • Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khoa.
  • Đồng chí phụ trách công tác phát triển Đoàn viên của Đoàn cơ sở
  • Đồng chí Bí thư Chi đoàn có thanh niên được kết nạp.
Nội dung: hướng dẫn hoàn tất hồ sơ Đoàn viên; những nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đoàn viên khi sinh hoạt tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, tạo điều kiện để các bạn hiểu rõ hơn về tổ chức, giúp Đoàn trường hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của các bạn khi trở thành Đoàn viên.
*Lưu ý:
+ Bí thư chi đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn khai hồ sơ, điểm danh và liên lạc với các bạn thanh niên được kết nạp của cơ sở mình.
+ Mỗi Thanh niên chuẩn bị 2 ảnh thẻ 3×4 (có điền tên mặt sau) và 15 nghìn đồng lệ phí hồ sơ Đoàn (thẻ Đoàn, nghị quyết, sổ Đoàn)
+ Tất cả thanh niên hoàn thành lớp Bồi dưỡng nhận thức về tổ chức Đoàn đều phải tham gia chương trình. Những trường hợp không tham gia mà không có lý do hoặc lý do không chính đáng thì sẽ không được kết nạp và Đoàn trường sẽ hủy kết quả lớp bồi dưỡng nhận thức về tổ chức Đoàn.
+ Hồ sơ sau khi hoàn tất, các cơ sở nộp về Văn phòng Đoàn trường cơ sở 1 trước 17h00 ngày 16/3/2017.
2. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn (lớp bổ sung):
– Thời gian: 7h30 – 11h00 ngày 05/3/2017 (Chủ nhật)
– Địa điểm: cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (phòng cụ thể sẽ thông báo sau)
Đề nghị các cơ sở thông tin đến các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia lớp, lập danh sách và gửi về mail Ban TCXD Đoàn (bantcxd@hcmus.edu.vntrước 21h tối  ngày 03/3/2017.
Các bạn sinh viên sau khi tham gia lớp học, bài thu hoạch đạt từ 5 điểm trở lên cũng sẽ phải tham gia chương trình gặp gỡ giữa BTV Đoàn trường với thanh niên đã hoàn thành lớp nhận thức về Đoàn với thời gian, địa điểm và nội dung đã thông báo ở mục 1.
CHIA SẺ