Triển khai phần thi trực tuyến Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” Lần X – Năm 2019

0
2261

THÔNG BÁO

Triển khai phần thi trực tuyến Hội thi

“Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”

Lần X – Năm 2019

———-

Thực hiện Kế hoạch số 02-KHLT/ĐTN-CĐ V/v tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” lần X – Năm 2019 do Đoàn trường phối hợp Công đoàn trường tổ chức. Hội thi gồm nhiều phần thi ở các nội dung và hình thức khác nhau, trong đó có phần thi trực tuyến dành cho đối tượng cán bộ trẻ, sinh viên. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Cơ sở đoàn và Đoàn khối Cán bộ trẻ về việc triển khai phần thi trực tuyến của Hội thi như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên, cán bộ trẻ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
  2. Thời gian

– Đợt 1: từ 8g00 ngày 8/3 đến 24g00 ngày 10/3/2019

– Đợt 2: từ 8g00 ngày 15/3 đến 24g00 ngày 17/3/2019

  1. Địa chỉ thi: http://sam.doantn.hcmus.edu.vn
  2. Hình thức thi:

Mỗi tài khoản tham gia tại mỗi đợt thi làm bài thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút với nội dung mỗi đợt như sau:

– Đợt 1: Kiến thức về lịch sử Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống học sinh sinh viên thành phố, kiến thức xã hội.

– Đợt 2: Kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, kiến thức xã hội

  1. Đăng ký tài khoản

Đối với đối tượng cán bộ trẻ, giảng viên trẻ và nghiên cứu sinh đăng ký tham gia về chi Đoàn Cán bộ trẻ (theo mẫu), Đoàn khối Cán bộ trẻ tổng hợp danh sách và gửi về email tuyengiaokhtn@gmail.com trước 20g00 ngày 4/3/2019 (thứ 2) để Ban tổ chức tạo tài khoản tham gia.

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ MSCB SỐ CMND
1 Nguyễn Văn A Khoa Môi trường 2540 312xxxxxx
2 Nguyễn Ngọc B Phòng TCHC 1671 025xxxxxx

Đối với sinh viên: sử dụng tài khoản cá nhân đã được cung cấp (MSSV, mật khẩu mặc định) để tham gia phần thi này.

  1. Công nhận kết quả

Kết quả mỗi đợt thi được công nhận khi hoàn thành và đạt từ 50% điểm trở lên. Sinh viên được công nhận tham gia hoạt động khi hoàn thành và đạt cả 2 đợt thi.

Mỗi đợt thi, Ban tổ chức chọn ra 3 thí sinh có giải cao nhất để trao thưởng.

Sau 2 đợt thi Ban tổ chức chọn ra 50 thí sinh có tổng điểm cao nhất để tham gia phần thi chung kết được diễn ra vào ngày 04/4/2019 (thứ 5).

Trên đây là thông báo về việc triển khai phần thi trực tuyến Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” lần X – Năm 2019. Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Cơ sở Đoàn, Đoàn khối Cán bộ trẻ nghiêm túc triển khai nội dung này đến Đoàn viên – thanh niên cơ sở mình.

CHIA SẺ