Trang Chủ 2022 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2022

ĐOÀN TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN...

0
Sáng ngày 17/9/2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam...

TIÊU CHÍ HỌC SINH 3 TỐT NĂM HỌC 2022

0
Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai thông báo số 2646-TB/TĐTN-BTNTH về xét trao danh hiệu "Học sinh 3 tốt...

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN,...

0
Trong khuôn khổ Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại hại học vùng mở rộng năm...