[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 38 – Cùng sáng tạo nhé Gen Z

0
118

Số phát sóng VOV hướng dẫn quy trình chi tiết hình thức tham gia GEN Z SÁNG TẠO để thuận tiện và dễ dàng hơn cho các bạn sinh viên.

VOV được lên sóng vào 12/12/2022

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

CHIA SẺ