[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 37 – Giải đáp thắc mắc tuyển CTV

0
119

Số phát sóng thuộc chuyên mục “Chuyện nghề sinh viên”, được lên sóng vào 10/12/2022 với mục đích giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình tuyển Cộng tác viên, giúp các sinh viên có một tâm thế sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho buổi phỏng vấn cũng như tiếp tục đồng hành cùng Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học trong những hoạt động tiếp theo.

VOV cung cấp đầy đủ thông tin về những mục tiêu và nhiệm vụ của các ban khi trở thành một Cộng tác viên để giải đáp thắc mắc của sinh viên trong form ứng tuyển đã được gửi trước đó. 

Thời gian mở form đăng ký ứng tuyển là 06/12/2022.

Ban Truyền Thông

Ban Nội Dung

Ban Dịch Thuật

Ban Hậu Cần

Ban Công Trình Thanh Niên

CHIA SẺ