[LỊCH BÁO CÁO CHUNG KẾT SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2017]

0
3710

Ban tổ chức Chương trình Sinh viên Nghiên cứu khoa học Cấp trường 2017 thông tin và mời các sinh viên đến tham gia và cổ vũ cho các tác giả báo cáo theo các lĩnh vực theo thông tin chi tiết dưới đây:

Slide9 Slide8 Slide7 Slide6 Slide5 Slide4 Slide3

CHIA SẺ