[Tuyển dụng] – Cộng tác viên thực hiện phiếu khảo sát

0
49784

“KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC NGẦM CỦA CÁC HỘ DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ”

– Số lượng cộng tác viên cần: 10-15 bạn.

– Yêu cầu: sinh viên đã tốt nghiệp chưa có việc làm hoặc còn đi học nhưng có nhiều thời gian rảnh, ưu tiên các bạn nhà GẦN QUẬN 5, QUẬN 10 muốn có kinh nghiệm trong việc làm dự án về xã hội, môi trường.

– Nội dung công việc:
+ Được tập huấn về nội dung khảo sát trước khi làm, nhận phiếu điều tra.
+ Đi khảo sát tình hình sử dụng nước giếng của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.
Tổng số phiếu cần thu thập của dự án: 800.000 phiếu.

– Chi phí hỗ trợ: Khảo sát 5.000đ/phiếu, nhập phiếu 1.000đ/phiếu, xăng xe 50.000 đồng/ngày.

– Liên hệ: 098.4647.707 (anh Phúc).
Email: ndphuc.etc@gmail.com

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên – Đại học Khoa học Tự nhiên

www.sacus.vn hoặc www.facebook.com/tthtsv.khtn

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);