[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 34 – Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2022 – 2024, giai đoạn 2022 – 2023

0
152

Nhằm mục đích giới thiệu BCH Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2022-2024, giai đoạn 2022-2023, VOV được lên sóng vào 27/11/2022.
Ngày 23/11/2022 vừa qua, Đoàn khoa Sinh học – Công nghệ Sinh đã tổ chức thành công “Hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Nhiệm kỳ 2022 – 2024, Giai đoạn 2022-2023”. Hội nghị đã thống nhất và tin tưởng bầu ra BCH Đoàn Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2022 – 2024, giai đoạn 2022 – 2023 gồm 9 đồng chí.

Ban Thường vụ Đoàn khoa:
Đ/c Vương Nguyễn Minh Hòa – Bí Thư Đoàn khoa.
Đ/c Nguyễn Tất Uyên Nhi – Phó Bí thư Đoàn khoa.
Đ/c Võ Thiên Hào – Ủy viên Thường vụ Đoàn khoa.

Ban Chấp hành Đoàn khoa:
Đ/c Nguyễn Phạm Gia Hân – Ủy viên BCH Đoàn khoa.
Đ/c Trần Bảo Trang – Ủy viên BCH Đoàn khoa.
Đ/c Nguyễn Phạm Tâm Đan – Ủy viên BCH Đoàn khoa.
Đ/c Trần Ngọc Minh Phương – Ủy viên BCH Đoàn khoa.
Đ/c Phạm Ngọc Khánh – Ủy viên BCH Đoàn khoa.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trúc – Ủy viên BCH Đoàn khoa.

 

 

CHIA SẺ