[Đoàn khoa SH – CNSH] VOV Số phát sóng 40 – Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt

0
230

Nhằm trang bị kiến thức và kĩ năng cho cán bộ chủ chốt tại các cơ sở Đoàn – Hội ở các mảng công tác trong năm học 2022 – 2023, nhận được thông tin triển khai của Ban Thường vụ Đoàn trường về xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm học 2022 – 2023. Chương trình gồm có 4 chuyên đề.

Chuyên đề 1:
Kỹ năng quản lý cảm xúc
26/12/2022 (18h00 – 20h30). Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở 1.

Chuyên đề 2:
Kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân
29/12/2022 (18h00 – 20h30). Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở 2.

Chuyên đề 3:
Tâm thế người thủ lĩnh
04/01/2023 (18h – 20h30). Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở 1.

Chuyên đề 4:
Kỹ năng quản lý thời gian
06/01/2023 (18h00 – 20h30). Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở 2.

 

CHIA SẺ