Tin mới nhất

Chuỗi hoạt động “WHO IS NEXT” – Đoàn Khoa Sinh học...

“WHO IS NEXT” là chuỗi hoạt động nhằm tạo cơ hội để các bạn sinh viên trong khoa trao đổi trực tiếp với các...

Công trình chào mừng ngày Thành lập Đoàn thanh niên Công...

Trong tháng thanh niên các bạn sinh viên đã được tham gia rất nhiều hoạt động từ Đoàn khoa đến chi Đoàn trong Khoa...


Chuỗi hoạt động “HẠT GIỐNG ĐỎ” – Đoàn Khoa Sinh học...

Chuỗi hoạt động "HẠT GIỐNG ĐỎ" sẽ là sợi dây kết nối những bạn Sinh viên có nguyện vọng trở thành Đảng viên với...