Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ”...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN   Số: 119/KH-KHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Tp. ...

[TTNN]_KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN CẤP TỐC TOEIC, VNU-EPT THÁNG...

1/ CÁC LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC TOEIC (NGHE – ĐỌC) Với mục tiêu giúp sinh viên trang bị kiến thức cho các kỳ thi...

DANH SÁCH THAM GIA “NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP...

  THÔNG BÁO DANH SÁCH THAM GIA “NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP – NĂM 2019” VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP  Thực hiện...Cuộc thi văn nghệ Câu lạc bộ – Đội – Nhóm...

Tổ chức cuộc thi văn nghệ Câu lạc bộ – Đội - Nhóm mở rộng Chủ đề: Tự hào tuổi trẻ Việt Nam THỜI GIAN...