Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ”...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN   Số: 119/KH-KHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Tp. ...

[TTNN]_KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN CẤP TỐC TOEIC, VNU-EPT THÁNG...

1/ CÁC LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC TOEIC (NGHE – ĐỌC) Với mục tiêu giúp sinh viên trang bị kiến thức cho các kỳ thi...PHẦN THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM TUYÊN TRUYỀN – HỘI THI...

1. Đối tượng - Cán bộ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, Sinh viên đang học tập tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; Học...